Legalitat

Protecció de dades Associació Grups d’Acompanyament al Dol de Lleida

L'empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzats en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l'atenció a l'usuari, tant administrativa com comercial. ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexacte o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

Avís legal LSSI-CE

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'entitat ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA l'informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és: ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA
NIF: G25680190
Domicili social: AVINGUDA BLONDEL 11, 2n (25002 LLEIDA)
Telèfon: 649 343 574
Correu electrònic: info@dol-lleida.org

Usuaris

L'accés i/o ús d'aquest portal li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

Ús del portal

La pàgina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA o als seus llicenciadors als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d'aquesta. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic

(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans

(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.)..

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mig tècnic, sense l'autorització de ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA.

Exclusió de garanties i responsabilitat

ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Modificacions

ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços

En el cas que en la pàgina web es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d'Internet, ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests enllaços o altres llocs d'Internet.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

Generalitats

ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

ASSOCIACIÓ GRUPS D'ACOMPANYAMENT Al DOL DE LLEIDA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

Top