Especialista universitari en acompanyament al dol. 9a edició

Curs
2024-2025

Durada i horari 
Inici 20/10/2024
Final 05/10/2025

Divendres de 16 a 21 h
Dissabte matí de 9 a 14 h

Lloc
Universitat de Lleida

Crèdits
15 ECTS

Modalitat formativa
Presencial

Preu
808 €

El dol és l’estat psicològic que afecta a la persona que ha patit una pèrdua significativa. És una resposta natural adaptativa que comporta un important impacte en la biografia de la persona. A nivell social, la complexa societat actual pot dificultar l'elaboració de processos de dol.

És important conèixer les reaccions més freqüents, el procés que implica i els mecanismes que desenvolupa la persona, per oferir una resposta adequada a les necessitats de la persona en dol.

El curs d’especialista en dol està adreçat a professionals i voluntaris/àries del camp sanitari, educatiu i social, que volen aprofundir en l’acompanyament en el procés de dol, tant en persones adultes com en joves i nens/es.

El curs pretén oferir els coneixements i les habilitats necessàries per abordar i acompanyar un procés de dol.

Programa

LA MORT, LA PÈRDUA I EL DOL. CONCEPCIONS TEÒRIQUES

 • Significat antropològic de la mort i el dol. Mort i dol en les diferents cultures i en la nostra societat
 • Les pèrdues al llarg de la vida. Conseqüències de les pèrdues i significat del dol.

dies i hores en que s'imparteix
20.10.23 16-21h

LES MANIFESTACIONS DEL DOL

 • Característiques generals del procés de dol. Aspectes diferenciats del dol (segons la pèrdua, vincle, situació, entorn social...) . Altres dols (divorci, malaltia, jubilació, immigració).
 • Les emocions en el dol . estratègies d'afrontament en dol
 • Impacte del dol en la salut

dies i hores en que s'imparteix
21.10.23 9-14h 17.11.23 16-21h 18.11.23 9-14h

COMUNICACIÓ I DOL

 • Els “axiomes“ de la comunicació. Dificultats de comunicació durant els processos de dol. Estratègies que faciliten la comunicació
 • Narracions, contes, lectura, escriptura i expressió artística en el dol

dies i hores en que s'imparteix
20.01.24 9-14h

ESPIRITUALITAT I DOL

 • La dimensió espiritual de l’ésser humà. Espiritualitat, trascendència i religiositat en relació al dol
 • L’autoconstrucció del sentit i del significat de la vida
 • L’acompanyant espiritual en el dol

dies i hores en que s'imparteix
15.12.23 16-21h 16.12.23 9-14h

MODELS D’INTERVENCIÓ EN DOL

 • Dol normal, dol complex, dol patològic
 • Nivells i models d'intervenció en dol
 • La radiografia del dol. els processos d'acompanyament al dol
 • Estratègies d'acompanyament individual
 • Estratègies d'acompanyament grupal
 • Altres recursos en acompanyament al dol

dies i hores en que s'imparteix
19.01.24 16-21h 16.02.24 16-21h 17.02.24 9-14h 15.03.24 9'30-19'30h

DOL EN NENS I ADOLESCENTS

 • El proces de dol en nens i adolescents
 • Intervencio dol en nens
 • Intervencio dol en adolescents
 • El dol en el context educatiu

dies i hores en que s'imparteix
19.04.24 16-21h 20.04.24 9-14h 15.06.24 9-14h

HABILITAT I ACTITUDS DE L'ACOMPANYANT EN DOL: TEORIA I TREBALL PRÀCTIC

 • La influència dels propis dols en el procés d’acompanyament: identificació i pistes l’elaboració
 • Estratègies d'aforntament

dies i hores en que s'imparteix
16.03.24 9-14h 14.06.24 16-21h

PRÀCTIQUES

 • Pràctiques

dies i hores en que s'imparteix
17.02.24 16-20 h 20.04.24 16-20 h 18.05.24 16-20 h

TREBALL FINAL DE CURS

 • Treball Final Curs

dies i hores en que s'imparteix
04.10.24 16-20h 05.10.24 9-14h

COUNSELLING

 • Counselling

dies i hores en que s'imparteix
17.04.24 16-21h 18.04.24 9-14h

Es valorarà individualment el perfil

Altra informació

DRETS DE MATRÍCULA
Es pot fer pagament fraccionat

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Diplomats i llicenciats universitaris, especialment dels camps de ciències de la salut, ciencies d el'educació i camp social Persones que provinguin del camp del voluntariat al dol sense titulació universitària, es valorarà individualment el perfil.

LÍMIT D'ALUMNES
50

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida Universitat de Lleida

PREINCRIPCIÓ
10/07/2023 fins 15/10/2023

MATRÍCULA
10/07/2023 fins 23/10/2023

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Top chevron-down